Den bästa budplattformen för utvecklare

Effektivisera budgivningsprocessen.
Välj rätt konsulter och entreprenörer. Förbättra din budget- och schemahantering.

Automatisering av budgivning med konsulter och entreprenörer

Förenkla samarbetet och gör anbudsprocessen mer effektiv och lönsam. Få de insikter du behöver för att välja rätt konsulter och entreprenörer för ditt projekt.

Planera projektet

Planera vilka proffs du behöver anställa och spåra enkelt framsteg

Budhantering

Bjud in konsulter och entreprenörer, spåra svar i realtid, hantera RFI:er och ta emot anbudsförslag

Kraftfull budjämförelse och analys

Rad-för-rad kvantitativ och kvalitativ kvalitativ jämförelse för att belysa anomalier, möjliga fel, saknade priser och viktiga kommentarer

Snabbväxande byggnätverk online

Upptäck de bästa konsulterna och entreprenörerna för ditt projekt

Konsultanalys

Spåra automatisk svarsfrekvens, vinstfrekvens och exekveringsprestanda

Bättre verktyg för mer lönsamma projekt

Budget- och utförandespårning

Spåra enkelt exekveringsframsteg och se till att du håller budgeten

Schemahantering

Hantera ditt projektschema enkelt med ett visuellt och lättåtkomligt schemaläggningsverktyg

Dokumenthantering och fildelning

Hantera dokument och filversioner och dela enkelt med projektparter

Öka samarbetet med projektparter

Hantera överföringar, inlägg, RFIs och ändra beställningar för att förbättra projektledning, samarbete och transparens

Få en demo